AfBV – Omröstning

För att veta vad våra medlemmar anser om kraven kring utdelning av certifikat på utställning, genomför nu AfBV’s styrelse en röstning kring detta.

Bakgrund:
Enligt nuvarande utställningsregler måste hunden för att kunna tävla om certifikat på utställning ha arbetsmeriter, ett exempel på arbetsmerit som gör att man har möjlighet att erhålla certifikat på utställning är om man har fått resultatet Godkänt i Lägre klass på ett Bruksprov.
SBK föreslog våren 2014 att detta skulle ändras för samtliga bruksraser och att det inte skulle vara några krav på arbetsmeriter för att erhålla certifikat på utställning. Under hösten 2014 drog dock SBK tillbaka sitt förslag och det nya förslaget till SKK blev istället att kraven på arbetsmerit skulle kvarstå så som det har varit sedan 1999. SBK kommer inför nästa regelperiod (2022 – 2026) att genomföra en utredning kring vad man tror att det blir för konsekvenser för bruksraserna om kraven på arbetsmerit tas bort.

Då det finns olika åsikter i rasklubben kring att det är krav på arbetsmeriter för att tävla om cert på utställning, så vill nu styrelsen genomföra en medlemsundersökning för att se hur medlemmarna tycker i denna fråga. Vi önskar att alla medlemmar tar sig tid att svara på frågan, svarsalternativen är:

 • Ja (Jag vill att vi tar bort kraven på arbetsmerit)
 • Nej (Jag vill att vi behåller kraven på arbetsmerit)
 • Inget (Jag har ingen åsikt i frågan)


 • Vi kommer fortsättningsvis att göra undersökningar i större frågor som vi tror att medlemmar kan ha åsikter om. Dessa undersökningar kommer då att ligga till grund för de beslut som styrelsen fattar, beroende på hur många som röstar i frågan kommer medlemmarnas åsikter ha mer eller mindre betydelse för styrelsens beslut.
  Observera att denna typ av medlemsundersökning inte är att jämställas med ett medlemsmöte, utan endast är rådgivande till styrelsen.
  Resultatet från en undersökning kommer att presenteras efter avslutad omröstningsperiod med totalt antal som har röstat och hur många röster respektive alternativ har fått. Ingen information om vem som har röstat vad kommer att publiceras, detta kommer dock att diarieföras och finnas hos AfBV.

  Observera att det endast är medlemmar i AfBV vars röster får genomslag på omröstningen, om du inte är medlem och vill vara med och påverka rasföreningens arbete kan du bli medlem genom att fylla i detta formulär: Bli medlem. När vi ser att inbetalning av medlemsavgiften är gjord så kommer din röst att räknas, oavsett om du har röstat innan eller efter du blev medlem. Sista datum för inbetalning för att din röst ska räknas i denna omröstning är 2016-06-30
  För att vi ska kunna kontrollera att du är medlem måste du fylla i antingen medlemsnummer hos AfBV/SBK eller ditt personnr när du röstar. Du måste också fylla i din e-postadress (om du saknar epostadress i SBK’s medlemsregister kommer vi att registrera in den adress som du anger, finns det redan en registrerad epostadress i medlemsregistret kommer vi inte att ändra denna).

  Observera att du bara kan rösta en gång, skulle du av misstag rösta flera gånger så är det den sista röstningen som avgör vilket alternativ din röst hamnar på. Var snäll och rösta inte flera gånger om du kan undvika detta, eftersom det kommer att ställa till med extra arbete för den person som ska sammanställa röstningen.

  Du kan rösta under perioden 2016-07-01 – 2016-07-14

  Med vänlig hälsning
  Styrelsen

  Fråga kring utdelning av certifikat på utställning