AfBV – Medlemsundersökning

MEDLEMSUNDERSÖKNINGEN ÄR AVSLUTAD!

Styrelsen i Rasklubben för Belgiska vallhundar tackar alla som varit delaktiga och lämnar sin åsikt i de tre frågorna.
Vi ska nu kontrollera att alla som har lämnat sin åsikt är medlemmar, och att man bara har skickat in en gång. Sedan kommer vi att sammanställa resultatet och information om resultatet kommer senare.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

——————————————————————————————————–

Styrelsen i Rasklubben för Belgiska vallhundar skulle vilja ha din åsikt i tre frågor som har diskuterats under året. Observera att detta inte är en medlemsomröstning, utan en undersökning som kan komma att påverka beslut som tas av styrelsen i framtiden. Det är bara om du är medlem i AfBV som din röst räknas, kontroll görs mot det medlemsnummer som du anger. Du kan lämna din åsikt flera gånger om du skulle vilja ändra dig, men det är då din sista röst som räknas.

Den första frågan handlar om vår medlemstidning. På grund av att Belgaren är den största enskilda kostnaden i AfBV’s budget har styrelsen diskuterat om vi i framtiden kan publicera Belgaren elektroniskt. (Om vi ska behålla Belgaren som papperstidning, kommer vi troligtvis att behöva lägga en minusbudget till 2017.) Tycker du att vi kan publicera Belgaren elektroniskt?

Den andra frågan handlar om kraven på bruksmerit för erhållande av certifikat på utställning. Tycker du att det ska vara krav på bruksmerit (idag är kravet godkänd i lägre klass) för att kunna få certifikat på utställning? (Observera att frågan inte gäller kraven för att få ut Svenskt utställningschampionat.)

Den tredje frågan handlar om kraven på utställningsmerit för erhållande av brukschampionat. Frågan ställs p.g.a. att reglerna av kvalitetsbedömning på utställning ändrades när man gick från bedömningsnivåerna 1, 2, 3 och 4 till bedömningsnivåerna Excellent, Very good, Good och Sufficent. Kravet för att få ut brukschampionatet blev enligt den nya bedömningsskalan Good, trots att bedömningsnivåerna på den gamla och nya skalan inte motsvarar varandra. Tycker du att vi ska höja kravet på utställningsmerit för att kunna bli brukschampion? (Observera att frågan inte gäller krav för att erhålla certifikat.)

Du kan lämna din åsikt under perioden 2016-12-01 – 2017-01-31. Sammanställning av resultatet kommer att redovisas på årsmötet, och senare på hemsidan.

Med vänlig hälsning
Styrelsen